Årsmöte 2007

25 november 2007

Söndagen den 25 november höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Golfrestaurangens lokaler vid Claesborg i Skövde. Mötet samlade 20 talet medlemmar. Förhandlingarna leddes av Lennart Svensson som såg till att vi var klara precis i tid till det att söndagslunchen stod serverad. Vid avslutningen utdelades Diplom för 3 års felfri honung till Lars Molander och Per Johansson.
Styrelse föreslog att verksamhet under kommande år bedrivs på ungefär samma sätt som hittills. Styrelsen efterlyser förslag och idéer som kan förbättra och förnya verksamheten.
Bengt Torsein som suttit i styrelsen sedan 1989 lämnar nu sina uppdrag. Vi tackar Bengt för allt det arbete han lagt ner i föreningen.