Årsmöte 2008

23 november 2008Söndagen den 23 november höll Skövde Biodlareförening årsmöte efter sitt 116:e verksamhetsår. Föreningens ordförande Yngve Fasth hälsade välkommen och summerade året som gått. De 30 deltagarna, medlemmar och gäster, kunde glädja sig åt en mycket bra verksamhet under året som gått. Deltagandet i föreningens aktiviteter på Aspö gård, där föreningsbigården ligger, har varit stort. Lika så vid familjekvällen som hölls på Logården Odensåker. Medlemsantalet har ökat med 30 %, Skövde föreningen är nu näst störst i Skaraborgs biodlardistrikt. Särskilt glädjande är att de nya biodlarna är relativt unga och att andelen kvinnor ökar.Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Styrelsens planering för kommande verksamhet är i första hand en kurs för nya biodlare som beräknas starta i mitten av mars 2009. Torsdagsträffarna på Aspö kommer att fortgå som tidigare, med olika teman under sommaren. Studiebesök hos någon annan förening är också med i planeringen.Mötets ordförande Lennart Svensson tackade mötesdeltagarna för uppmärksamheten. Han tackade också styrelsen för det gångna årets arbete, samt önskade en lyckad fortsättning i arbetet.

Som avslutning på sammankomsten intogs en lunchbuffé på Golfrestaurangen Claesborg där mötet hölls.