Honungsbedömning

18 november 2009Här ser ni gänget som bedömt er honung. Lägg märke till hur olika färg det är på honungen i provburkarna. Ann i förgrunden ansvarade för att proverna var anonyma för bedömarna som var Börje, Jorma, Morten (kontrollant) och Rune.