Årsmöte 2010

14 november 2010Söndagen den 14 november höll Skövde Biodlareförening årsmöte.
Ordförande Yngve Fasth hälsade deltagarna välkomna och inledde mötet med en rapport om året som gått. Föreningen har haft ett aktivt år med bland annat kurs för nya biodlare, drottningodlingskurs, föreläsningar, studiebesök, samt medverkande vid olika mässor och marknader. Yngve var också särskilt nöjd med det engagemang som medlemmarna visat genom att aktivt delta i föreningens torsdagsträffar. Träffarna, som även inkluderar skötsel av föreningens bigård på Aspö, har vid varje tillfälle haft ett deltagarsnitt på ca 35% av det totala antalet medlemmar i föreningen.Medlemsantalet har ökat under det gångna året. Det är sjunde året i rad som föreningen ser en medlemsökning. De nya biodlarna är ofta relativt unga, vilket bådar gott för föreningens framtid. Styrelsen för nästkommande år har också genomgått en föryngring då tre ledamöter tackat för sig efter väl utfört arbete under många år. Planering för nästa års aktiviteter är på gång, men redan nu är en nybörjarkurs planerad till våren 2011. Veckoträffarna under sommarsäsongen, med olika teman och aktiviteter, kommer också fortgå som tidigare.Innan mötet avslutades tackades Lennart Svensson, Rune Eriksson, Börje Lorentsson, Börje Johansson och Morten Stenseth för sina insatser på olika förtroendeposter i föreningen.

Efter mötet intogs gemensam lunch på Skövde Golfrestaurang.