Torsdagsträffarna 2018


Plats: Aspö gård (om inget annat anges)
Tid: kl. 19.00

Under torsdagarna träffas vi och hjälps åt att sköta våra bin. För dig som är nybörjare (eller bara vill lära mer) är det ett bra tillfälle att prova olika moment inom biskötsel. Skyddskläder finns att använda de dagar som vi arbetar i bigården. Tänk gärna på att ha oömma kläder när vi ska slunga. Vissa torsdagar har vi teman där någon eller några visar och berättar. Föreningen bjuder alla på fika.

3 Maj
Säsongsstart. Information om säsongens aktiviteter. Information om vikten av bitillsyn och hur det fungerar.

10 Maj
Vi samlar in bin för tvättning och räknar kvalster enligt VSH projektets instruktioner.

17 Maj
Svärmförebyggande åtgärder. Arbete i bigården.

24 Maj
Teoretisk genomgång och planering av drottningodling för eget bruk.

31 Maj
Förbereder kupan med avelsdrottning på Aspö.

7 Juni
Möjlighet att hämta larver för drottningodling. Om du vill ha ett större antal larver (mer än 30-40), kontakta Jan Lindgren eller Yngve Fasth.

14 Juni
Vi gör avläggare och går igenom olika metoder för både avläggare och drottningbyte.

21 Juni
Slungning. Kontroll av avläggaren.

28 Juni
Manne Ryttman berättar hur man kan göra sin trädgård bättre för vilda växter och djur.

Juli
Träff varje torsdag med ospecificerat program. Arbete i bigården. Slungning vid behov. 14 juli samlar vi in bin för tvättning och räknar kvalster enligt VSH projektets instruktioner för att se hur kvalstermängden ökar.

2 Augusti
Vi förbereder våra samhällen för vintern och spärrar ner drottningen.

9 Augusti
Vi besöker Daniel Blad för att se hans bi- och grönsaksodlingar. Föreningen bjuder på korv och fika. Daniels adress är Övertorp Prästkvarna. För de som inte hittar samåker vi från Aspö kl. 19.00.

16 Augusti
Vi provkör föreningens nya maskin för framtagning av bibröd från vaxkakor. Senare under hösten träffas vi en dag där var och en kan ta fram lite bibröd för eget bruk.

23 Augusti
Arbete i bigården (slutslungning). Invintring.

30 Augusti
Säsongsavslutning med inlämning av honungsprover och årsrapport. Föreningen bjuder på extra fin fika.

Vissa justeringar i programmet kan förekomma.

Kontaktperson:
Ordförande Jan Lindgren
0500-43 36 29, 0705-53 36 29
jan.k.lindgren@gmail.com