Torsdagsträffarna 2019


Plats: Aspö gård (om inget annat anges)
Tid: kl. 19.00

Under torsdagarna träffas vi och hjälps åt att sköta våra bin. För dig som är nybörjare (eller bara vill lära mer) är det ett bra tillfälle att prova olika moment inom biskötsel. Skyddskläder finns att använda de dagar som vi arbetar i bigården. Tänk gärna på att ha oömma kläder när vi ska slunga. Vissa torsdagar har vi teman där någon eller några visar och berättar. Föreningen bjuder alla på fika.

2 Maj
Säsongsstart. Information om säsongens aktiviteter. Nybörjarkursen kommer på besök.

9 Maj
Vi provsmakar honung från olika delar av Skövde och olika årstider. Om du har någon egen honung som du tycker är speciell så ta gärna med den.

16 Maj
Svärmförebyggande åtgärder. Arbete i bigården.

23 Maj
Teoretisk genomgång och planering av drottningodling för eget bruk.

30 Maj
Förbereda kupan med avelsdrottningen på Aspö, för hämtning av larver.

6 Juni
Möjlighet att hämta larver för drottningodling. Om du vill ha ett större antal larver (mer än 30-40), kontakta Jan Lindgren eller Yngve Fasth.

13 Juni
Vi gör avläggare och går igenom olika metoder för både avläggare och drottningbyte.

20 Juni
Slungning. Kontroll av avläggaren.

27 Juni
Utflykt. Vi besöker Nohlmarken, orkidémarken söder om Skultorp. Ingvar Fredriksson guidar. Föreningen bjuder på fika. Ta gärna med något att sitta på.

Juli
Träff varje torsdag med ospecificerat program. Arbete i bigården. Slungning vid behov.

1 Augusti
Vi förbereder våra samhällen för vintern och spärrar ner drottningen på en låda.

8 Augusti
Utflykt. Vi besöker Henrik Björk för att se hans bigårdar och lokaler. Föreningen bjuder på korv och fika. För de som inte hittar samåker vi från Aspö kl. 18.30.

15 Augusti
Vi pratar om andra produkter från bikupan.

22 Augusti
Arbete i bigården (slutslungning). Invintring.

29 Augusti
Säsongsavslutning med inlämning av honungsprover och årsrapport. Föreningen bjuder på extra fin fika.

Vissa justeringar i programmet kan förekomma.

Kontaktperson:
Ordförande Jan Lindgren
0500-43 36 29, 0705-53 36 29
jan.k.lindgren@gmail.com