Bisvärmar

Varför svärmar bina?

Det är binas naturliga sätt att föröka sig. Våra bin har klarat sig på egen hand långt före det att vi biodlare började ingripa i deras liv. Artens fortlevnad har varit och är helt beroende av instinkten att svärma.

Vad händer när bina svärmar?

När bina har bestämt sig för att svärma är det den gamla drottningen som går ut i svärm och tar då med sig en stor del av de äldre bin som finns i kupan. En normal svärm innehåller ca 20 000 bin. När svärmen sitter i en stor klase, som på bilden, har de spanarbin ute för att leta ny bostad.

Vad gör jag om jag fått en bisvärm i min trädgård?

Vi biodlare försöker hjälpa till med att ta hand om bisvärmar. Har du fått en svärm i din trädgård, som du vill bli av med, kontakta närmaste biodlare eller någon i Skövde Biodlareförenings styrelse för att få hjälp. Biodlarna är inte skyldiga att hämta in svärmar, utan det sker på frivillig väg.