Årsmöte 2009

22 november 2009Söndagen den 22 november höll Skövde Biodlareförening årsmöte. Föreningen har under året bedrivit ett flertal verksamheter som kurs för nya biodlare, drottningodlarkurs, blomstervandring runt Aspö, föreläsningar samt de sedvanliga torsdagsträffarna som i genomsnitt haft cirka 23 besökare. Med detta var ordförande Yngve Fasth mycket nöjd när han hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Medlemsantalet har även i år ökat och att den trend som vi kunnat skönja, de nya biodlarna är relativt unga och andelen kvinnor ökar, ser ut att hålla i sig är särskilt glädjande.Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Styrelsens planering för kommande verksamhet är i första hand en kurs för nya biodlare som beräknas starta i mitten av mars 2010. Torsdagsträffarna på Aspö kommer att fortgå som tidigare, med olika teman under sommaren. Studiebesök hos någon annan förening är också med i planeringen. Mötets ordförande Lennart Svensson tackade mötesdeltagarna för uppmärksamheten. Han tackade också styrelsen för det gångna årets arbete, samt önskade en lyckad fortsättning i arbetet.Innan mötet avslutades tilldelades Nils Virhammar, Eva Hoffman, Solvig Nilsson och Kristina Sandberg diplom för att i 8 respektive 3 år i följd lämnat honungsprover som klarat bedömningen utan minsta anmärkning.

Efter avslutat möte intog mötesdeltagarna med gäster lunch buffé på Golfrestaurangen Claesborg.